Antipestprogramma Omgaan met Elkaar

In een groep waar wordt gepest, kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper. Als leerlingen, die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een positievere rol, dan neemt het pesten in de klas af. Het doel van het programma is om pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan door de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten. Zij leren daardoor meer rekening met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker. Hierdoor neemt het pesten in de klas af. De hele klas leert in 8 lessen anders met elkaar om te gaan (in veilige subgroepen). Ook ouders en leerkrachten / mentoren krijgen handvatten aangereikt. Dit anti-pestprogramma staat als ‘veelbelovend anti-pestprogramma’ op de lijst van staatssecretaris Dekker.

Klik op het plaatje hieronder om de folder te downloaden:

Download de Folder antipestprogramma Omgaan met Elkaar
Ja, ik wil hier meer over weten!