Stevige Stap training

De Stevige Stap Training geeft kinderen uit groep 8 vóór én aan het begin van de brugklasperiode een steuntje in de rug zodat ze met meer zelfvertrouwen die eerste stappen in deze nieuwe en onbekende situatie kunnen zetten. De deelnemers leren anders omgaan met weerbaarheid en opkomen voor zichzelf door middel van direct toepasbare handvatten. Daarnaast krijgen zij handvatten aangereikt over hoe om te gaan met het plannen en organiseren van het huiswerk. Minder opzien tegen de aankomende verandering van school en met meer zelfvertrouwen starten in de brugklas voor kinderen uit groep 8! Daar gaat het om. De training bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur, voorafgegaan door een intake, en afgewisseld met twee ouderbijeenkomsten.

De Stevige Stap Training
Ja, ik wil hier meer over weten!