Sta Sterk training

De Sta Sterk Training voor het jonge kind 5-7 jaar is gericht op het vergroten van sociale en weerbare vaardigheden en het omgaan met emoties, toegespitst op de belevingswereld van deze doelgroep. Sociale vaardigheid en assertief gedrag wordt aangeleerd. Zowel deelnemers met sub-assertief als agressief gedrag hebben baat bij de training. De deelnemers ontwikkelen sociale en weerbare vaardigheden. Hierdoor kunnen zij leren opkomen voor zichzelf en omgaan met anderen op school en elders door middel van direct toepasbare handvatten. De training bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur, voorafgegaan door een intake, en afgewisseld met twee ouderbijeenkomsten.

De Sta Sterk Training 8-12 jaar is gericht op sociale en weerbare vaardigheden en omgaan met pestgedrag. In de training wordt assertief gedrag aangeleerd. Zowel deelnemers met sub-assertief als agressief gedrag hebben baat bij de training. Er zijn drie aandachtsgebieden: zelfvertrouwen, lichaamstaal, STA STERK punten (sociale-, emotionele en weerbare vaardigheden). De deelnemers leren anders omgaan met weerbaarheid, opkomen voor zichzelf en omgaan met anderen door middel van direct toepasbare handvatten. Zij werken hierbij aan emotionele en sociale vaardigheden. Verder leren zij hoe zij kunnen omgaan met onaangename situaties die zich voordoen binnen het contact met leeftijdsgenoten zoals non-verbaal, verbaal en digitaal pesten, buitensluiten, negeren, chanteren, bedreigen, roddelen. De training bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur, voorafgegaan door een intake, en afgewisseld met twee ouderbijeenkomsten.

Klik op het plaatje hieronder om de folder te downloaden:

Folder Sta Sterk Training
Ja, ik wil hier meer over weten!